Tasarım tescil aşamaları

Tasarım tescil aşamaları

Yeni ve ayırdedici niteliğe sahip tasarımların koruma altına alınması işlemidir.

Tasarım bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder. Yeni ve ayırt edici tasarımlar belge verilerek korunur.Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.

1. Gerekli bilgi ve belgelerin tarafımıza gönderilmesi ile Tasarım Dosyasını düzenleriz.

2. Tarafımızca hazırlanan başvuru dosyası ileTürk Patent Enstitüsüne başvuruyu yaparız.

3.Başvuru dosyası Türk Patent Enstitüsü’nde incelemeye alınır. ( Bu işlem de yaklaşık olarak bir ay sürmektedir.)

Tasarım tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından; şekli, başvuruda bulunma hakkı, rüçhan hakkı ve mutlak red nedenleri (kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar gibi) bakımından incelenir.

Enstitü yapacağı inceleme sonucunda aşağıda belirtilen kararlardan birini verir:

a. Tescil talebinin geri çevrilmesi,

b. Herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse, başvurunun kesinleşmesi,

c. Eksikliklerin yönetmelikte öngörülen süre içinde giderilmesi.

4. İnceleme sonucunda dosyada herhangi bir eksiklik bulunmaz ise, başvuru tasarım siciline kayıt edilir ve Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde yayınlanarak ilan edilir. Tescile 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise, tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilmektedir. İtiraz ile karşılaşılır ise istenirse gerekli savunmalar yapılır ve süre uzar. Ancak hakkımız başvuru tarihi itibariyle başlamaktadır.

© Telif Hakkı 2014 Bu sitenin tüm hakları Trakya Patent`e aittir. Site içeriği yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

tasarım ve uygulama: zwanga

Trakya Patent marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarım kısacası tüm sınai haklar alanlarında başvuru ve tescil işlemlerinizde, tescil sonrası devir, lisans, yenileme gibi tüm düzenlemelerinizde sizin yanınızda! Marka vekiliniz ve patent vekiliniz olarak hizmete hazırız. Markanızı, buluşunuzu koruyalım!

Adres: Koşuyolu Mah. Ali Nazime Sok. No: 20 Kadıköy İstanbul Türkiye
Telefon: 0216 335 21 93 Faks: 0216 335 21 98