Marka başvuru aşamaları

Marka başvuru aşamaları

Marka başvurularında, Türk Patent Enstitüsü Marka Sicili'nde kayıtlı markalar arasından araştırma yaparak benzerlerinin olup olmadığı tespit edilmelidir. Müşterimize güvenli hizmet için, benzerlik araştırması yapmadan başvuru yapılmasını önermiyoruz. Araştırma harç ve hizmet ücretimiz 100$'dır.

1. Başvurunun yapılması:

Marka Vekiliniz olarak, firmanız için hazırladığımız dosya ile Türk Patent Enstitüsü'ne marka başvurusu yaparız.

2. Şekli inceleme:

Türk Patent Enstitüsü başvurunun şekli incelemesini yapar. İnceleme sonunda uygun olmayan tespitlerini bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanmak üzere Vekiliniz olarak bize yazı ile bildirir. Ortalama süre: 8-9 ay

3. Yayın Süresi:

İncelemesi tamamlanan marka başvurunuzun, Türk Patent Enstitüsü'nce ilan edilmesine karar verilir. Veya uygun bulunmayarak reddedilir. İlan süresi 3 aydır.

4. İtiraz varsa:

Benzer marka sahipleri itiraz haklarını kullanırlarsa, tarafların savunmaları için verilen süreler, davanın yeniden değerlendirme üst kurulunda karar alınması gibi işlemler ortalama iki yıl süre alır.

5. İtiraz yoksa:

3 aylık ilan süresinin dolmasından sonra markanın tesciline karar verilir. Bu karar Marka Vekiliniz olarak bizim aracılığımız ile size bildirilir.

6. Tescil Aşaması:

Tescil harcı ile istenen belgeler Türk Patent Enstitüsü'ne sunulur. Marka tescil belgesi düzenlenir, onaylanır, vekilinize (bize) teslim edilir. Ortalama süre: 2-3 ay

7. Kullanım belgesi:

Markanın sahibi tarafından kullanılması zorunludur. Aralıksız 5 yıl kullanılmadığının ispat edilmesi halinde markanın iptali davası açılabilir.

8. Markanın süresi:

Markalar her 10 yılda bir yenilenebilir, sınırsız kez bu işlem tekrarlanabilir. Vekiliniz olarak markanızın sürelerini takip ederiz. Görev verilmesi halinde yenileme işlemini gerçekleştiririz.

Önemli Not:

Marka Tescil Belgenizle ilgili adres ve ünvan değişikliği, devir, lisans işlemleri, taraflar arasında noter aracılığı ile yapılsa dahi, Türk Patent Enstitüsünün resmi siciline işlenmediği takdirde geçerli olmaz.

© Telif Hakkı 2014 Bu sitenin tüm hakları Trakya Patent`e aittir. Site içeriği yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

tasarım ve uygulama: zwanga

Trakya Patent marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarım kısacası tüm sınai haklar alanlarında başvuru ve tescil işlemlerinizde, tescil sonrası devir, lisans, yenileme gibi tüm düzenlemelerinizde sizin yanınızda! Marka vekiliniz ve patent vekiliniz olarak hizmete hazırız. Markanızı, buluşunuzu koruyalım!

Adres: Koşuyolu Mah. Ali Nazime Sok. No: 20 Kadıköy İstanbul Türkiye
Telefon: 0216 335 21 93 Faks: 0216 335 21 98