Patent başvuru aşamaları

Patent başvuru aşamaları

 1. Başvurunun yapılması: Patent Vekiliniz olarak hazırladığımız dosyayı Türk Patent Enstitüsü’ne teslim attiğimiz tarihten itibaren buluşunuz korunmaya başlar.
 2. Şekli inceleme: Uzmanlar, öncelikle başvurunun şekli incelemesini yapar. İnceleme sonunda uygun olmayan tespitlerini bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanmak üzere vekiliniz olarak bize yazı ile bildirir.
 3. Araştırma talebi: Şekli eksiklik yoksa veya eksiklik süresi içinde tamamlandıktan sonra, evrak tarihinin başvuru tarihi olarak işleme alındığı bildirilir.
  • Bu yazıda; başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunun düzenlenmesi için talep yapılması istenir. Araştırma Türkiye dışında uluslararası patent araştırması yapan ofisler tarafından yapılır.
  • Bu yazıda; araştırma ofislerinin araştırma ücretleri ile Türk Patent Enstitüsü’nün araştırma raporu düzenlenmesi hazırlık işlemi ücretleri belirtilir. Araştırma ofislerinden birisinin seçilmesi ve ücretlerin ödenerek araştırma talebinin yapılması istenir.
 4. Araştırma: Seçilen araştırma kuruluşu, dünya çapında yaptığı araştırma sonucunda bulunan benzer dokümanları tespit eder. Bu dokümanları kategorize ederek hazırladığı araştırma raporunu Türk Patent Enstitüsü’ne gönderir.
 5. Sistem tercihi: TPE gelen araştırma raporunu ve eklerini, patent vekiliniz olarak bize göndererek buluş konusunda incelemeli veya incelemesiz sistem tercihinin üç ay içinde bildirilmesini ister.
 6. İncelemesiz sistem tercihi kabulü: Tercihiniz incelemesiz sistem ise, başvuru incelemesiz olarak işleme alınır. Sistem tercihinin bu üç aylık süre içinde yapılmaması halinde, TPE başvuruyu incelemesiz sistem olarak işleme alır.
 7. Değişiklik yapma: Araştırma raporu ve ekindeki benzer dokümanların incelenmesi doğrultusunda, buluşun patentlenip patentlenemeyeceği kararı verilebilir, patentlenemeyecekse başvurudaki tarifname, istem, özet, teknik resimlerde değişiklikler yaparak başvurunun devamı istenebilir. (Değişiklikler, başvuru aşamasındaki kapsamı aşmayacak şekilde yapılmalıdır)
 8. Bültende yayın: Seçilen araştırma kuruluşlarından araştırma raporunun gelmesi gecikebilir. Bu durumda sadece başvuru 18. ayın bitiminden itibaren Resmi patent bülteninde üçüncü kişilerin itirazlarına açık olacak biçimde yayınlanır. Başvuru sahibi, 18. ayın bitimini beklemeden, TPE’ce istenilen şekli eksiklikler giderildikten sonra, araştırma talebinde bulunup erken yayın talebinde bulunabilir. Bu durumda başvurusu daha erken sonuçlanabilir.
 9. Yayın ve İtiraz: İncelemesiz sistem tercihi yapıldıktan sonra, araştırma raporu + sistem tercihi yayınlanır. Altı aylık yayın süresi bitinceye kadar üçüncü kişilerce itiraz edebilir. İtiraz edilmesi halinde, patent vekiliniz olarak bize itiraz bildirilir, üç ay içinde cevap beklenir. Üç aylık süre yeterli değilse, talep halinde üç aylık ek süre verilir. İtiraza dayanarak değişiklikler yapılabilir.
 10. Belge Düzenleme: 6 aylık ilan süresi içinde itiraz olmadığı takdirde, TPE incelemesiz patentin verileceğine dair bildirimini yaparak, patent vekiliniz olarak bize belge düzenleme ücretini bildirir, biz de gelişmeyi size aktarırız. Bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde belge düzenleme ücretini ödediğinizi TPE’ye bildiririz. Belge düzenleme ücreti süresi içinde ödenmediği takdirde başvuru reddedilir. Bütün çabalar boşa gitmiş olur. TPE, belge düzenleme ücretinin ödenmesi üzerine, patent numarası verir, Resmi patent bülteninde patentin verildiğine dair ilanı yaptıktan sonra, incelemesiz patent belgesini patent vekiliniz olarak bize gönderir.
 11. İncelemeli sistemine çevrilmesi: İncelemesiz sisteme göre belge alındıktan sonra koruma süresi olan 7 yıl bitmeden önce incelemeli sistem talebinde bulunulabilir. Olumlu rapor gelirse koruma süresi 20 yıla uzar. İncelemeli sistem tercihi durumunda, başvuru sahibi vekili aracılığı ile seçilen inceleme kuruluşu ve TPE’nin ücretini ödeyerek, TPE’den başvurusunun inceleme raporunun düzenlenmesi için inceleme kuruluşuna gönderilmesini talep eder.
 12. Yayın: TPE incelemeli sistem tercihi başvurusunu, 6 ay yayında kaldıktan sonra seçilen inceleme kuruluşuna göndererek, inceleme raporunun düzenlenmesini ister.
 13. İnceleme raporu: İnceleme raporu geldikten sonra, olumlu ise incelemesiz işlemlerde olduğu gibi belgelenme yapılır. İnceleme raporu olumsuz ise, olumsuz görüşlerin giderilmesine yönelik cevap hakkı için 6 ay süre tanınır. Başvuru sahibi, vekili aracılığı ile başvuruda gerekli ise değişiklik yapabilir, olumsuz görüşlerin yanlışlığını iddia edebilir, başvurusunu inceleme kuruluşunun ve TPE’nin ücretlerini ödeyerek 2. kez incelettirme talebinde bulunabilir. TPE bu talebi 2. defa incelenmek üzere gönderir. Gelen 2. inceleme raporu olumlu ise, belgeleme işlemleri yapılır. Gelen 2. inceleme raporu olumsuzsa, başvuru 3. kez incelemeye gönderilir. 3. inceleme raporu olumlu ise belgelendirme yapılır. Olumsuz ise, başvuru reddedilir.
 14. Yıllık koruma ücretleri: Buluşun koruması başvuru tarihinden itibaren başladığından yıllık koruma ücretlerinin ödenmesi zorunludur. Başvurunun vade tarihi başvuru tarihidir. Yıllık koruma ücreti vadesinde ödenmediği takdirde, altı aylık ek süre içinde %25 cezası ile birlikte ödenir. Ödenmediği takdirde başvuru reddedilir.
 15. Kullanım belgesi: Patent verildiğine dair ilan yapıldıktan sonra, 3 yıl içinde buluş kullanılarak, kullanım belgesinin TPE’ye sunulması gerekmektedir. Bu süre içinde buluş kullanılmazsa, TPE’ye müracaat ederek lisans verme teklifinde bulunulmalıdır. Bu teklif, TPE tarafından yayınlanarak yatırımcılara duyurulur. Bu defalarca tekrar edilebilir.
 16. Başvuru rüçhanlı ise;
  • Başvuru sahibi vekili aracılığıyla, başvuru tarihinde rüçhan talebinde bulunmayı unutmuşsa, başvuru tarihinden itibaren, iki ay içinde rüçhan talebinde bulunulabilir.
  • Başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde rüçhan belgesinin TPE’ye verilmesi gerekir.
  • Başvuru sahibinin vekili aracılığıyla, rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma talebinde bulunulması gerekir.
  • Başvuru, rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın bitiminden itibaren yayınlanır.

Önemli Not: Patent belgenizle ilgili her türlü adres veya ünvan değişikliği, devir, lisans işlemleri, taraflar arasında noter aracılığı ile yapılsa dahi, Türk Patent Enstitüsünün resmi Patent siciline işlenmediği takdirde geçerli olmaz. Bu nedenle, bu tarz işlemlerde vekiliniz olarak size hizmet vermeye devam etmekteyiz.

© Telif Hakkı 2014 Bu sitenin tüm hakları Trakya Patent`e aittir. Site içeriği yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

tasarım ve uygulama: zwanga

Trakya Patent marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarım kısacası tüm sınai haklar alanlarında başvuru ve tescil işlemlerinizde, tescil sonrası devir, lisans, yenileme gibi tüm düzenlemelerinizde sizin yanınızda! Marka vekiliniz ve patent vekiliniz olarak hizmete hazırız. Markanızı, buluşunuzu koruyalım!

Adres: Koşuyolu Mah. Ali Nazime Sok. No: 20 Kadıköy İstanbul Türkiye
Telefon: 0216 335 21 93 Faks: 0216 335 21 98