Bir tasarımın korunması için gereken unsurlar

Bir tasarımın korunması için gereken unsurlar

Bir tasarımın hukuki korunmasının sağlanması için bazı unsurları içermesi gerekir.

Yenilik

Bir endüstriyel tasarımın aynısı, başvuru ve rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarım, başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri olan kişilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa, endüstriyel tasarımın yeniliği etkilenmez.

Karşılaştırılan tasarımlar hem yan yana konulur, hem de ayrı ayrı bakılarak değerlendirilir.

Yenilik belirlenirken, ayırt edici niteliğe oranla yüzeysel bir inceleme yapılır.

Ayırt edici nitelik

Ayırt edici kavramı, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Endüstriyel tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir endüstriyel tasarımın bu kullanıcıda yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olması, ayırt edici niteliğe sahip olma anlamındadır.

Bir tasarımın, ayırt edici nitelik bakımından diğer tasarımlardan göstermesi gereken farklılığın derecesi belirgin bir farklılık şeklinde olmalıdır.

(Bilgilenmiş kullanıcı: Tasarımın özelliğine bağlı olarak, nihai bir tüketici veya konu ile ilgili uzman bir kişi bilgilenmiş kullanıcı olabilir. Örneğin; bir makinanın içindeki bir parça veya tamir esnasında değiştirilen bir mekanik parça konusunda, tüketici yerine o parçayı değiştiren kişi bilgilenmiş kullanıcıdır.)

Ürün veya ürün parçası

Üründen bağımsız olan bir tasarım hukuki himaye görmez. Koruma görecek olan tasarımın, bir ürün veya parçasına uygulanması gerekir.

Nesne, bileşik sistem veya bu sistemin parçaları, set, takım, ambalajlar, birden çok nesne veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve tipografik karakterler ürün olarak kabul edilmektedir.

İnsan duyuları ile algılanabilen görünüm

Tasarım, ürünün görünümü ile ilgili bir kavramdır. Tasarımın özellikleri, insanın görme duyusu yanında diğer duyuları ile de algılanabilir.

© Telif Hakkı 2014 Bu sitenin tüm hakları Trakya Patent`e aittir. Site içeriği yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

tasarım ve uygulama: zwanga

Trakya Patent marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarım kısacası tüm sınai haklar alanlarında başvuru ve tescil işlemlerinizde, tescil sonrası devir, lisans, yenileme gibi tüm düzenlemelerinizde sizin yanınızda! Marka vekiliniz ve patent vekiliniz olarak hizmete hazırız. Markanızı, buluşunuzu koruyalım!

Adres: Koşuyolu Mah. Ali Nazime Sok. No: 20 Kadıköy İstanbul Türkiye
Telefon: 0216 335 21 93 Faks: 0216 335 21 98