Faydalı Model başvuru aşamaları

Faydalı Model başvuru aşamaları

 1. Başvurunun yapılması: Patent Vekiliniz olarak hazırladığımız dosyayı Türk Patent Enstitüsü'ne teslim ederiz. Buluşunuz, bu teslim tarihinden itibaren korunmaya alınır.
 2. Uzmana sevk: Patent Dairesi başkanlığı veri girişini yapar, Faydalı Model başvuru numarası aldıktan sonra uzmanlara sevk edilir.
 3. Şekli inceleme: Uzmanlar, öncelikle başvurunun şekli incelemesini yapar. İnceleme sonunda uygun olmayan tespitlerini bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanmak üzere patent vekiliniz olarak bize yazı ile bildirir.
 4. Şekli eksiklik bildirimi: Şekli eksiklik yoksa veya eksiklik süresi içinde tamamlanmışsa, patent vekiliniz olarak bize, evrak tarihinin başvuru tarihi olarak işleme alındığı ve başvurunun başvuru tarihinden itibaren 18. ayın bitiminde yayınlanacağı, başvurunun daha erken sonuçlanması için erken yayın talebinde bulunulabileceği bildirilir.
 5. Erken yayın talebi: Sizin talebiniz ile patent vekiliniz olarak, erken yayın talebinde bulunabiliriz, her ay yayınlanan Resmi Patent Bülteninde başvuru yayınlanır.
 6. İtiraz süresi: Başvuru üçüncü kişilerin itirazı için üç ay yayında kalır. Bu itiraz talebi içerisinde başvurunun yeni olmadığını, başvurunun usulüne uygun olarak hazırlanmadığını ileri sürerek, itiraz ile ilgili belgeleri itiraz süresi içinde Türk Patent Enstitüsü'ne sunmalıdır.
 7. İtirazın Başvuru sahibine bildirilmesi: İtiraz süresinin bitiminden itibaren tüm itirazlar patent vekiliniz olarak bize bildirilir, biz gelişmeleri size aktarırız. Bu itirazları değerlendirerek başvurunuzdan vazgeçebilirsiniz veya değişiklik yapılmasını isteyebilirsiniz ya da itirazları dikkate almadan başvurunun sonuçlanmasını talep edebilirsiniz. Taleplerinizi Patent vekiliniz olarak Enstitü'ye bildiririz.
 8. Faydalı Modelin Patent'e dönüştürülmesi talebi: Faydalı Model Belgesi verilmesi kararı verilmeden önce başvurunuzu patente dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bu durumda, patent vekiliniz olarak talebinizi gerekli belgeleri hazırlayarak Enstitü'ye bildiririz.
 9. Faydalı Model Belgesi verilmesi kararı: TPE, itiraz süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmezse veya gelen itirazlara karşı belgenin düzenlenmesini talep ederseniz, belge verilmesi ile ilgili kararını vererek, patent vekiliniz olarak bize belge düzenleme ücretini bildirir, biz gelişmeleri size aktarırız. Bu ücret üç ay içerisinde yatırılmalıdır.
 10. Faydalı Model Belgesi düzenlenmesi: Belge düzenleme ücreti ödendiği takdirde, TPE başvuruya bir Faydalı Model Belgesi numarası vererek, Faydalı Model verildiğine dair, Resmi Patent Bülteninde yayınlar. Yayını takiben belgeyi düzenleyerek vekiliniz olarak bize gönderir.
 11. Faydalı Model koruma süresi: Başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.
 12. Yıllık koruma ücretleri: Buluşun koruması başvuru tarihinden itibaren başladığından yıllık koruma ücretlerinin ödenmesi zorunludur. Başvurunun vade tarihi başvuru tarihidir. Yıllık koruma ücreti vadesinde ödenmediği takdirde, altı aylık ek süre içinde %25 cezası ile birlikte ödenir. Ödenmediği takdirde başvuru reddedilir.
 13. Kullanım belgesi: Faydalı Model Belgesi verildiğine dair ilan yapıldıktan sonra, 3 yıl içinde buluş kullanılarak, kullanım belgesinin TPE'ye sunulması gerekmektedir. Bu süre içinde buluş kullanılmazsa, TPE'ye müracaat ederek lisans verme teklifinde bulunmalıdır. Bu teklif, TPE tarafından yayınlanarak yatırımcılara duyurulur. Bu defalarca tekrar edilebilir.

Önemli Not: Faydalı Model Belgenizle ilgili adres ve ünvan değişikliği, devir, lisans işlemleri, taraflar arasında noter aracılığı ile yapılsa dahi, Türk Patent Enstitüsünün resmi Patent siciline işlenmediği takdirde geçerli olmaz. Bu nedenle, bu tarz işlemlerde vekiliniz olarak size hizmet vermeye devam etmekteyiz.

© Telif Hakkı 2014 Bu sitenin tüm hakları Trakya Patent`e aittir. Site içeriği yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

tasarım ve uygulama: zwanga

Trakya Patent marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarım kısacası tüm sınai haklar alanlarında başvuru ve tescil işlemlerinizde, tescil sonrası devir, lisans, yenileme gibi tüm düzenlemelerinizde sizin yanınızda! Marka vekiliniz ve patent vekiliniz olarak hizmete hazırız. Markanızı, buluşunuzu koruyalım!

Adres: Koşuyolu Mah. Ali Nazime Sok. No: 20 Kadıköy İstanbul Türkiye
Telefon: 0216 335 21 93 Faks: 0216 335 21 98